Hälso-och sjukvården förlitar sig på ständig uppkoppling mot nätet, pålitlig lagring och ökad säkerhet för att ge effektiv vård. Hälso-och sjukvårds organisationer behöver konstant tillgänglighet, att snabbt få medicinsk information om patienterna kan vara livsavgörande. Behovet av datalagring är av största vikt när det gäller medicinska register som sparas på servrar. Och säkerhet är även av stor vikt för vårdgivarna - Socialstyrelsen och HSAN (Hälso-och Sjukvårdens ansvarsnämnd) har ett regelverk som ska följas.

Förbättrad teknik inom det medicinska området hjälper till att förbättra patientens diagnoser och behandlingar. Läkare och medicinsk personal ersätter pappersjournaler med elektroniska, samma sak gäller recept. Datadelning mellan olika instanser förbättrar hälso-och sjukvård, samt minskar försäkrings-och sjukvårdskostnaderna.

IPsoft erbjuder återställning av data, säkerhet, uppkoppling och lagringstjänster för hälso-och sjukvård. IPsofts hälso-och sjukvårdslösning innehåller;

Återställning av data


Återställning kan inkludera att skicka tillbaka bandet utanför anläggningen för lagring, servervirtualisering och andra åtgärder. IPsoft s säkerhetskopiering och lagring eller återställning är en effektiv lösning för vårdgivarna.

Säkra transaktioner


Hälso-och sjukvårds organisationer måste ha hög säkerhet gällande patientinformation. Det medicinska området är beroende av säkra applikationer, webbläsare och VPN för att säkerställa patientens integritet. IPsofts säkerhetsteknologi omfattar IPsec, SSL och brandväggar för att ge organisationer att säkert sätt att arbeta på när det gäller kommunikation, dataöverföring och att säkerställa patientens integritet i elektroniska patientjournaler.

Anslutningar


Ur patientsäkerhets synpunkt så är hälso-och sjukvården beroende av ständig tillgänglighet av nätverket. IPsoft tillhandahåller 24 x 7 vad gäller åtkomst till nätverk och applikationer, för att säkerställa oavbruten service av hälso-och sjukvårdstjänster. Med ökad kvalitet av tjänsterna och garanterad bandbredd för hög tillgänglighet säkerställer IPsoft att vårdgivarna kan ge kvalitativ service.

Förvaring


Patientjournaler måste lagras säkert och samtidigt hållas tillgänglig under långa perioder. IPsofts kompetens inom datalagringsteknik, såsom NAS, SAN, iSCSI och Infiniband förser hälso-och sjukvård med utmärkta förvaringsmöjligheter. Vår skalbara och kostnadseffektiva lösning är den perfekta för hälso-och sjukvårdsindustrin.

"[IPsoft] har verkligen blivit en förlängning av vår organisation, knuten till oss genom vår strategiska vision och mål i drift."
Brian Jones, CIO, Gentiva