Transformational Minds

 

Leibniz

Het intellectuele gedachtegoed van Leibniz op gebieden variërend van wet tot logica werden gekenmerkt door een consistente en kristal heldere redenering.


Strenge logische analyse stelt ons instaat zaken te zien zoals ze zijn, niet zoals we willen dat ze zijn. Deze kennis is krachtig, en essentieel voor het maken van juiste beheerbeslissingen in elke omgeving, bij uitstek in IT.

 

Pascal

In samenwerking met Fermat, ontdekte en ontwikkelde Pascal de wetmatigheid van de waarschijnlijkheid.

Pascal zijn praktische toepassing van de zuivere wiskunde bij het oplossen van reële problemen blijft een goud-standaard model voor de toepassing van theoretisch onderzoek.

 

Pythagoras


Pythagoras geloofde dat de waarheid en de ultieme realiteit geworteld waren in de wiskunde. Iamblichus, een volgeling van Pythagoras, citeerde zijn meester toen hij zei “het getal bepaalt alle vormen en ideeën en ligt ten grondslag aan goden en demonen.”
 
Cijfers spreken altijd de waarheid. Om uw IT-omgeving te begrijpen en beheren, heeft u meetbare, nauwkeurige en betrouwbare informatie nodig.

 

Euclid


De elementen van Euclides werden een fundament in zowel de wiskunde als in de logica. Euclides creëerde 's werelds eerste algoritmen – een set van regels voor het oplossen van problemen – welke de computer wetenschappers inspireerde.

De strikte toepassing van de logica en - op regels gebaseerde - redenering verandert uw denken over elk soort probleem, waaronder ook het beheer van uw IT-infrastructuur.

 

Turing

Alan Mathison Turing was een Brits wiskundige die bekend werd door zijn baanbrekende werk op het gebied van computertheorie en kunstmatige intelligentie. Onder zijn minder bekende werken: een mislukte poging om een Fourier-reeks te gebruiken om het patroon achter de strepen van een zebra uit te leggen.
Niet alle theorieën slagen in de praktijk. Edison had waarschijnlijk gelijk: Genialiteit is 1% inspiratie en 99% transpiratie.

 

Fermat


Op een dag in 1637, maakte Pierre de Fermat een curieuze voetnoot in zijn exemplaar van Diophantus's Arithmatic: "De vergelijking xn + yn = zn, waarbij x, y en z positieve gehele getallen zijn, heeft geen oplossing als n groter is dan 2... Ik heb een zeer opmerkelijke bewijs ontdekt, maar deze marge is te smal het te bevatten. "


Het kostte de mensheid meer dan 350 jaar om stelling van Fermat te bewijzen.

Bayesiaanse analyse in combinatie met het werk van Fermat op het gebied van waarschijnlijkheidstheorie helpt ons bij het leren van statistische technieken.

 

Archimedes


Archimedes vond de hendel niet uit, maar beschreef de eigenschappen van het hefboomeffect, waardoor een toegepaste kracht vele malen kan worden vermenigvuldigd. Archimedes zou gezegd hebben, "Geef me een plek om op te staan, en ik zal de aarde."

Autonomics is een grote krachten-multiplier voor IT Service Management.

 

Cantor

Tussen vlagen van krankzinnigheid en frequente ziekenhuisopnamen, Georg Cantor de basis gelegd van de verzamelingenleer en bewees dat een oneindig kon worden groter dan de andere oneindig. Cantor kwantitatieve grenzen op iets dat werd beschouwd als intrinsiek niet-kwantificeerbare.

Cantor's werken geeft ons inzicht in het zetten van normatieve grenzen rond oneindige ruimten staat.

SERVICES

Extern infrastructuurbeheer

IPsoft is een internationale MSP (Managed Services Provider) die haar klanten wereldwijd IT outsourcing biedt.

Optimalisering

Optimaliseer de resultaten van autonomics en dwing softwarematig een ITIL v3-raamwerk af om uw IT beter af te stemmen op uw bedrijfsresultaten.

Meet Max

How IPsoft's automated services free IT departments from mundane, repetitive chores.

REFERENSER

Cisco Master Certification

IPsoft heeft vandaag aangekondigd dat zij de Managed Services Master Certification van Cisco heeft verkregen.

AT&T Partnerschap

AT&T steunt op IPsoft als preferred partner global solutions.

Green IT conferentie

Green IT

IPsoft CEO roept op tot "quantum verandering" in keynote op Green IT conferentie.

THOUGHT LEADERSHIP

Explosieve groei

IPsoft, Cisco en Gartner verkennen de toekomst van outsourcing.

Virtual Engineer

Virtual Engineer

Hoe IPsoft met de virtual engineer het brein van ingenieurs heeft 'gekloond'.

Innovatief denken

Contests

Vind de oplossing voor het infrastructure vraagstuk en win een reis naar de Gartner conferentie!