Transformational Minds

 

Sir Isaac Newton


Newton gjorde grundläggande arbete i fysik, matematik, astronomi och naturfilosofi, och skrev Philosophiae Naturalis Principia Mathematica , fortfarande i tryck (och flitigt studerad,) mer än 300 år efter dess första publicering.

 

Pascal

I samarbete med Fermat,  upptäckte Pascal och utvecklade  i huvudsak sannolikhetsdisciplinen.

Pascals praktiska tillämpning av ren matematikför  att lösa verkliga problem förblir en standard modell för tillämpning av teoretisk forskning.

 

Hilbert


De 23 problem som den tyske matematikern David Hilbert lade fram i Paris 1900 bildade en stor del av dagordningen för de 20:e århundratalets  matematiska forskning. Några av dessa problem förblir olösta.

Teoretisk forskning är i sin linda, med många nya spännande förändringar att upptäcka.


 

Cantor

Mellan sina anfall av vansinne och frekventa sjukhusvistelser, lade Georg Cantor grunden till mängdlära och bevisade att en oändlighet kunde vara större än en annan oändlighet. Cantor satte  kvantitativa gränser på något som ansågs vara nära omöjligt att uppskatta. Cantors  verk ger oss insikt i att sätta normativa gränser runt oändliga tillstånd av utrymme.

 

Turing

Alan Mathison Turing var en brittisk matematiker, känd för sitt banbrytande arbete om datorteori och artificiell intelligens.Ett av hans mindre kända verk:  Ett misslyckat försök att använda en Fourierserier för att förklara mönstret av en zebras ränder. Inte alla teoretiska omförvandlingar lyckas.


Edison hade nog rätt: Ett Geni  är 1% inspiration, 99% svett.

 

Euler


Eulers anmärkningsvärda arbete av  talteori, som bland annat innefattar Eulers nummer "e." När han blev blind på ena ögat, sade han, "nu får jag mindre distraktioner" och fortsatte trots det att bidraga ned anmärkningsvärda resultat inom kalkylering och algebra.

Matematisk modellering och maskin deterministisk finita, är en ändlig tillståndsmaskin som accepterar ändliga strängar-/nycklar  av symboler till flera autonoma motorer.

 

PythagorasPythagoras trodde att matematik var roten till all sanning och den ultimata verkligheten. Iamblicus, en senare av Pythagoras efterföljare, citerade mästaren som sa, "Nummer härskar över former och idéer och är orsaken till gudar och demoner". Siffrorna ljuger inte. För att förstå och hantera din IT-miljö, måste du ha mätbar, korrekt och tillförlitlig information.

 

Leibniz


Leibniz intellektuella uttalanden om  allt från lag till logik präglades av en konsekvent och klarögd rättrådighet i resonemanget. Rigorös logisk analys ger oss möjlighet att se saker som de är, inte som vi vill att de ska vara. Denna kunskap är kraftfull, och viktigt när det kommer till att ta välgrundade beslut i alla miljöer, särskilt IT.

 

Fermat


En dag år 1637, upptäckte Pierre de Fermat en anteckning i sin kopia av Diophantus's aritmetik som gjorde honom nyfiken: "Ekvationen xn+ yn = zn, där x, y och z är positiva heltal, har ingen lösning om n är större än 2 ... Jag har upptäckt ett mycket märklig bevis, men denna marginal är alltför smal för att rymma det.

"Det tog mänskligheten över 350 år att bevisa Fermats teori.

Bayesiansk analys tillsammans med Fermats arbete om sannolikhetsteorin hjälper oss idag när det gäller statistisk inlärning.


 

Euclid


Euklides Elementa blev en grundläggande text i både matematik och logik. Euklides skapade några av världens första algoritmer - uppsättningar av regler för att lösa problem – inspireradeockså  datavetare.


Den rigorösa tillämpningen av logik och regelbaserade resonemang kan förvandla ditt tankesätt gällande problemlösning,  inklusive hanteringen av din IT-infrastruktur.

 

Archimedes


Archimedes uppfann inte spaken, men han förklarade egenskaperna med hävstångseffekt, genom att dess pålagda kraft kan multipliceras flera gånger om. Archimedes uppges ha proklamerat: "Ge mig en plats att stå på, och jag kommer att flytta jorden."

Autonomics är en djup kraftmultiplikator för IT service management.

 

Godel

Under sin intervju av sökt amerikanskt medborgarskap, kände Kurt Gödel sig  tvungen att meddela att han hade upptäckt en logisk lucka i utformningen av den amerikanska konstitutionen, och som kan tänkas göra det möjligt för en diktatur att skapas.

Vad värre var, hävdade den excentriska teoretikern, var  att han hade ett bevis för det. De två sponsorerna, som hade gått i god för honom, Einstein och Morgenstern, övertygade honom på något sätt  att inte driva frågan vidare, och Gödel blev så amerikansk medborgare.

Gödels verk har gett oss insikt i makten av den första ordningens logik och dess begränsningar att fånga matematisk induktion.TJäNSTER

Remote Infrastructure Management

IPsoft är en Managed Services Provider som levererar IT-outsourcing-lösningar till kunder över hela världen.

IT-optimering

IPcenter, IPsofts tjänsteportal, förvandlar företag genom automatisering och teknisk expertis.

Meet Max

How IPsoft's automated services free IT departments from mundane, repetitive chores.

REFERENSER

Cisco Master Certification

Cisco erkänner IPsoft som en ledande tjänsteleverantör.

AT&T Partnerskap

AT&T bygger på IPsofts globala lösningar
för partners

Grön IT Konferens

Green IT

IPsofts VD uppmanar till "quantum förändringar" i grundtonen vid Grön IT konferens

THOUGHT LEADERSHIP

Explosiv tillväxt

IPsoft, Cisco och Gartner utforskar framtiden inom outsourcing.

Först på IPsoft: Virtuellla Ingenjörer

Virtual Engineer

Hur IPsoft "klonade mänskliga ingenjörers hjärnor."

Innovativt Tänkande

Contests

Lös vårt senaste infrastrukturproblem - och vinn en resa till en Gartner konferens